k.ú.: 780545 - Kotelsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577642 - Veselá NUTS5 CZ0514577642
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 379226
zahrada 68 56923
ovoc. sad 1 1219
travní p. 83 364750
lesní poz 26 47377
vodní pl. nádrž umělá 12 29489
vodní pl. tok přirozený 26 10284
zast. pl. společný dvůr 2 120
zast. pl. zbořeniště 7 1743
zast. pl. 82 22245
ostat.pl. jiná plocha 25 6241
ostat.pl. manipulační pl. 13 6598
ostat.pl. neplodná půda 3 263
ostat.pl. ostat.komunikace 33 32387
ostat.pl. silnice 4 9929
ostat.pl. zamokřená pl. 6 2375
ostat.pl. zeleň 14 8336
Celkem KN 455 979505
Par. DKM 450 979083
Par. KMD 5 422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 69
LV 83
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.07.2018
DKM 1:1000 25.11.2015
KMD 1:1000 20.08.2009 20.07.2018
S-SK GS 1:2880 1842 20.08.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 03:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.