k.ú.: 780588 - Veselá u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585921 - Veselá NUTS5 CZ0724585921
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 877 2407954
zahrada 365 207059
ovoc. sad 9 14824
travní p. 209 291191
lesní poz 304 1068885
vodní pl. tok přirozený 39 33015
vodní pl. tok umělý 7 2013
zast. pl. společný dvůr 3 771
zast. pl. zbořeniště 10 1539
zast. pl. 337 107472
ostat.pl. jiná plocha 74 19523
ostat.pl. manipulační pl. 39 41899
ostat.pl. neplodná půda 38 37372
ostat.pl. ostat.komunikace 114 42634
ostat.pl. silnice 96 67718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 96863
ostat.pl. zeleň 2 1539
Celkem KN 2529 4442271
Par. DKM 2529 4442271
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 190
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 3
Celkem BUD 326
LV 495
spoluvlastník 708

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.1995 obnova ZMVM, dokončeno DKM
S-SK ŠS 1:2880 1829 10.12.1995 reambulace v roce 1885


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 06:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.