k.ú.: 780596 - Veselá u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545236 - Zašová NUTS5 CZ0723545236
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 670254
zahrada mez, stráň 5 3324
zahrada 268 265279
ovoc. sad 4 10653
travní p. mez, stráň 31 50403
travní p. 227 1237219
lesní poz 143 1642461
vodní pl. nádrž přírodní 1 159
vodní pl. nádrž umělá 5 35876
vodní pl. rybník 1 19589
vodní pl. tok přirozený 16 110526
vodní pl. tok umělý 4 5126
zast. pl. zbořeniště 3 1328
zast. pl. 278 99521
ostat.pl. jiná plocha 99 51701
ostat.pl. manipulační pl. 4 860
ostat.pl. neplodná půda 136 154435
ostat.pl. ostat.komunikace 107 128863
ostat.pl. pohřeb. 2 3370
ostat.pl. silnice 3 15044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7027
ostat.pl. zeleň 3 891
Celkem KN 1384 4513909
Par. DKM 1384 4513909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 172
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 268
byt.z. byt 8
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 14
LV 338
spoluvlastník 466

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.11.2021
DKM-KPÚ 1:1000 08.09.2021
KMD 1:1000 14.07.2017 12.11.2021
KM-D 1:2000 22.08.2000 08.09.2021
S-SK ŠS 1:2880 1834 22.08.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 06:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.