k.ú.: 780596 - Veselá u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545236 - Zašová NUTS5 CZ0723545236
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 669919
zahrada mez, stráň 5 3324
zahrada 272 265255
ovoc. sad 4 10653
travní p. mez, stráň 31 50403
travní p. 237 1237089
lesní poz 143 1641534
vodní pl. nádrž přírodní 1 159
vodní pl. nádrž umělá 6 36012
vodní pl. rybník 1 19589
vodní pl. tok přirozený 16 110526
vodní pl. tok umělý 4 5126
zast. pl. zbořeniště 3 1328
zast. pl. 285 101680
ostat.pl. jiná plocha 102 50915
ostat.pl. manipulační pl. 4 762
ostat.pl. neplodná půda 136 154394
ostat.pl. ostat.komunikace 107 128909
ostat.pl. pohřeb. 2 3370
ostat.pl. silnice 3 15044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7027
ostat.pl. zeleň 3 891
Celkem KN 1409 4513909
Par. DKM 1409 4513909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 177
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 275
byt.z. byt 8
obč.z. byt 6
Celkem JED 14
LV 349
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.11.2021
DKM-KPÚ 1:1000 08.09.2021
KMD 1:1000 14.07.2017 12.11.2021
KM-D 1:2000 22.08.2000 08.09.2021
S-SK ŠS 1:2880 1834 22.08.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2024 13:58

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.