k.ú.: 780600 - Kamenická Nová Víska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562394 - Česká Kamenice NUTS5 CZ0421562394
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 140345
zahrada 81 60498
ovoc. sad 7 20131
travní p. 164 1000522
lesní poz 31 167310
vodní pl. tok přirozený 12 19445
vodní pl. tok umělý 1 36
zast. pl. společný dvůr 1 770
zast. pl. zbořeniště 36 12382
zast. pl. 73 24308
ostat.pl. dráha 2 39966
ostat.pl. jiná plocha 17 42187
ostat.pl. manipulační pl. 10 5726
ostat.pl. neplodná půda 24 17604
ostat.pl. ostat.komunikace 49 33321
ostat.pl. silnice 4 24145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 62 77372
Celkem KN 599 1686068
Par. KMD 599 1686068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 47
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 71
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 110
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2009
S-SK GS 1843 24.06.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.05.2022 21:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.