k.ú.: 780642 - Veselí u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575968 - Veselí NUTS5 CZ0532575968
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 379 1839851
zahrada 208 130970
travní p. 87 124317
lesní poz 30 612148
vodní pl. rybník 3 27957
vodní pl. tok přirozený 3 1716
vodní pl. tok umělý 27 17222
zast. pl. zbořeniště 3 226
zast. pl. 187 64810
ostat.pl. dráha 2 25859
ostat.pl. jiná plocha 35 20702
ostat.pl. manipulační pl. 24 10039
ostat.pl. neplodná půda 7 5780
ostat.pl. ostat.komunikace 112 82064
ostat.pl. silnice 1 17704
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10943
ostat.pl. zeleň 16 15684
Celkem KN 1126 3007992
Par. DKM 69 352945
Par. KMD 1057 2655047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 180
LV 234
spoluvlastník 413

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 16.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 18.05.2022 18:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.