k.ú.: 780669 - Veselí u Mohelnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540609 - Pavlov NUTS5 CZ0715540609
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 815898
zahrada 52 33327
ovoc. sad 1 7989
travní p. 109 411083
lesní poz 173 3380304
vodní pl. nádrž umělá 2 589
vodní pl. tok přirozený 4 4479
vodní pl. tok umělý 7 1102
zast. pl. zbořeniště 2 91
zast. pl. 55 18468
ostat.pl. jiná plocha 22 18866
ostat.pl. manipulační pl. 7 13086
ostat.pl. neplodná půda 68 38996
ostat.pl. ostat.komunikace 48 49602
ostat.pl. pohřeb. 1 1067
ostat.pl. silnice 1 31149
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1130
Celkem KN 677 4827226
Par. KMD 677 4827226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 51
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 76
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2016
KM-D 1:2000 19.05.2000 29.07.2016
S-SK ŠS 1:2880 1886 19.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 01:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.