k.ú.: 780723 - Veselí nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586722 - Veselí nad Moravou NUTS5 CZ0645586722
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 381 1602941
vinice 2 18146
zahrada 188 137424
ovoc. sad 14 45046
travní p. 709 3327181
lesní poz les(ne hospodář) 6 66977
lesní poz 37 931938
vodní pl. nádrž umělá 50 241894
vodní pl. rybník 1 6534
vodní pl. tok přirozený 43 434452
vodní pl. tok umělý 67 340927
vodní pl. zamokřená pl. 4 33084
zast. pl. společný dvůr 6 1144
zast. pl. zbořeniště 6 1047
zast. pl. 290 246027
ostat.pl. dráha 2 58426
ostat.pl. jiná plocha 74 43090
ostat.pl. manipulační pl. 38 212715
ostat.pl. neplodná půda 24 37030
ostat.pl. ostat.komunikace 176 236775
ostat.pl. silnice 12 75774
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 66652
ostat.pl. zeleň 78 290604
Celkem KN 2239 8455828
Par. DKM 2239 8455828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 27
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 8
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz pod 6
vod.dílo jez 2
vod.dílo plav.úč. 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 214
byt.z. byt 4
obč.z. byt 9
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 815
spoluvlastník 1213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2008
DKM-KPÚ 24.10.2006 1:1000 05.03.2007 *) jen extravilán DKM po KPÚ
ZMVM 1:2000 01.07.1988 05.03.2007 ZMVM jen v extravilánu k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1950 27.06.2008 jen intravilán 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.07.1988 mapování v intravilánu v měř. 1:1000 ukonč.31.12.1949


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 28.05.2022 19:05

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.