k.ú.: 780731 - Veselí-Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586722 - Veselí nad Moravou NUTS5 CZ0645586722
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3844 10168708
vinice 120 295121
zahrada 1290 530287
ovoc. sad 32 49247
travní p. 200 148583
lesní poz les(ne hospodář) 7 45478
vodní pl. nádrž umělá 6 57379
vodní pl. rybník 2 150735
vodní pl. tok přirozený 9 46153
vodní pl. zamokřená pl. 4 27237
zast. pl. společný dvůr 270 142112
zast. pl. zbořeniště 66 9644
zast. pl. 2877 738939
ostat.pl. dráha 59 283091
ostat.pl. jiná plocha 565 554110
ostat.pl. manipulační pl. 287 210199
ostat.pl. neplodná půda 27 27450
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 6644
ostat.pl. ostat.komunikace 990 937262
ostat.pl. pohřeb. 3 11595
ostat.pl. silnice 62 151458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 43093
ostat.pl. zeleň 191 609884
Celkem KN 10935 15244409
Par. DKM 10935 15244409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 611
č.p. byt.dům 92
č.p. doprava 7
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 40
č.p. obč.vyb. 28
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 518
č.p. tech.vyb 17
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 17
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 669
č.e. jiná st. 14
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 29
bez čp/če garáž 201
bez čp/če jiná st. 123
bez čp/če obč.vyb 48
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 59
bez čp/če rod.rekr 24
bez čp/če tech.vyb 52
bez čp/če výroba 24
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 2692
byt.z. byt 2571
byt.z. dílna 5
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 120
obč.z. j.nebyt 30
obč.z. rozest. 23
Celkem JED 2767
LV 5783
spoluvlastník 9759

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.05.2013
DKM 1:1000 07.09.2011
DKM-KPÚ 21.10.2004 1:1000 21.10.2004 *) Na části k.ú. - extravilán
ZMVM 1:2000 01.07.1988 21.10.2004 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1950 07.09.2011 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1949 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 25.05.2022 12:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.