k.ú.: 780791 - Milokošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586722 - Veselí nad Moravou NUTS5 CZ0645586722
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1618 4165911
vinice 35 77976
zahrada 601 326575
ovoc. sad 13 36805
travní p. 359 403764
lesní poz 194 229548
vodní pl. nádrž přírodní 13 6013
vodní pl. nádrž umělá 5 33769
vodní pl. tok přirozený 26 135422
zast. pl. společný dvůr 14 1423
zast. pl. zbořeniště 16 2944
zast. pl. 557 144703
ostat.pl. dráha 1 12747
ostat.pl. jiná plocha 213 69069
ostat.pl. manipulační pl. 137 48852
ostat.pl. neplodná půda 3 101
ostat.pl. ostat.komunikace 159 210527
ostat.pl. pohřeb. 2 3146
ostat.pl. silnice 10 12037
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 11874
ostat.pl. zeleň 16 6160
Celkem KN 4030 5939366
Par. DKM 4030 5939366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 268
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 41
č.e. rod.rekr 38
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 1
Celkem BUD 456
byt.z. byt 2
obč.z. byt 16
Celkem JED 18
LV 1200
spoluvlastník 1824

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2004
DKM-KPÚ 23.11.2001 1:1000 31.12.2001 *) Na části k.ú.- extravilán
ZMVM 1:2000 01.01.1988 21.12.2004 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.01.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 25.05.2022 12:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.