k.ú.: 780804 - Zarazice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586722 - Veselí nad Moravou NUTS5 CZ0645586722
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1294 2839305
vinice 201 338871
zahrada 437 168073
ovoc. sad 19 35382
travní p. 151 524144
lesní poz les(ne hospodář) 4 21292
lesní poz 15 780128
vodní pl. tok přirozený 28 185858
vodní pl. tok umělý 18 68190
vodní pl. zamokřená pl. 58 77271
zast. pl. společný dvůr 32 5720
zast. pl. zbořeniště 28 3262
zast. pl. 434 206370
ostat.pl. dráha 35 109962
ostat.pl. jiná plocha 453 87135
ostat.pl. manipulační pl. 82 62556
ostat.pl. neplodná půda 18 6531
ostat.pl. ostat.komunikace 319 169684
ostat.pl. pohřeb. 1 2701
ostat.pl. silnice 24 15409
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 17438
ostat.pl. zeleň 40 85088
Celkem KN 3711 5810370
Par. DKM 3711 5810370
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 128
č.p. byt.dům 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 162
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 375
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 1017
spoluvlastník 1450

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.09.2008 1:1000 30.09.2008 *) Na části k.ú.
DKM 1:1000 17.09.2007 Na části k.ú.
ZMVM 1:1000 01.07.1988 17.09.2007 DKM intravilán k.ú.
ZMVM 1:2000 01.07.1988 30.09.2008 DKM - extravilán po KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.07.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 19.05.2022 08:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.