k.ú.: 780839 - Veselíčko u Milevska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549975 - Veselíčko NUTS5 CZ0314549975
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 1825169
zahrada 94 43817
travní p. 65 89843
lesní poz 2 194260
vodní pl. nádrž přírodní 1 4027
vodní pl. nádrž umělá 1 49
vodní pl. rybník 2 49748
vodní pl. tok přirozený 1 168
vodní pl. tok umělý 7 3141
zast. pl. společný dvůr 8 1501
zast. pl. zbořeniště 3 206
zast. pl. 122 52598
ostat.pl. jiná plocha 22 8098
ostat.pl. manipulační pl. 11 28593
ostat.pl. neplodná půda 4 2749
ostat.pl. ostat.komunikace 39 23012
ostat.pl. silnice 9 48826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13928
ostat.pl. zeleň 4 17207
Celkem KN 577 2406940
Par. KMD 577 2406940
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 120
LV 134
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.09.2012
S-SK GS 1:2880 1828 18.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 17:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.