k.ú.: 780952 - Veselov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555762 - Žlutice NUTS5 CZ0412555762
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 1433311
zahrada 48 69816
ovoc. sad 4 13558
travní p. 226 1450722
lesní poz les(ne hospodář) 47 1052300
lesní poz ostat.komunikace 8 11377
lesní poz 5 8814
vodní pl. nádrž umělá 8 23233
vodní pl. rybník 1 12229
vodní pl. tok přirozený 20 6879
vodní pl. zamokřená pl. 5 24272
zast. pl. zbořeniště 1 2359
zast. pl. 50 38844
ostat.pl. dráha 3 14798
ostat.pl. jiná plocha 46 64745
ostat.pl. manipulační pl. 11 17436
ostat.pl. neplodná půda 107 200165
ostat.pl. ostat.komunikace 72 97356
ostat.pl. silnice 2 22896
ostat.pl. zeleň 1 202
Celkem KN 735 4565312
Par. KMD 735 4565312
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 47
LV 67
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2013
S-SK GS 1:2880 1841 27.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 22:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.