k.ú.: 780961 - Veselý Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569682 - Veselý Žďár NUTS5 CZ0631569682
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1257 3979830
zahrada 301 136718
ovoc. sad 1 3665
travní p. 598 697148
lesní poz ostat.komunikace 1 1676
lesní poz 447 3489251
vodní pl. nádrž umělá 14 21743
vodní pl. rybník 1 1008
vodní pl. tok přirozený 2 488
vodní pl. tok umělý 2 32
zast. pl. zbořeniště 4 1197
zast. pl. 327 95145
ostat.pl. jiná plocha 65 26785
ostat.pl. manipulační pl. 35 21823
ostat.pl. neplodná půda 29 7280
ostat.pl. ostat.komunikace 132 86808
ostat.pl. silnice 18 111460
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15719
Celkem KN 3238 8697776
Par. KMD 3238 8697776
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 218
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 310
LV 458
spoluvlastník 841

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1:2880 1838 29.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 10:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.