k.ú.: 780995 - Vésky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592005 - Uherské Hradiště NUTS5 CZ0722592005
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 880 2587479
vinice 1 73
zahrada 242 115489
ovoc. sad 1 1166
travní p. 15 15351
lesní poz 19 29757
vodní pl. nádrž přírodní 1 455
vodní pl. tok přirozený 5 12093
vodní pl. zamokřená pl. 5 5192
zast. pl. 276 80469
ostat.pl. dráha 6 42047
ostat.pl. jiná plocha 53 10326
ostat.pl. manipulační pl. 41 30196
ostat.pl. neplodná půda 78 39857
ostat.pl. ostat.komunikace 133 78961
ostat.pl. silnice 12 63454
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2100
ostat.pl. zeleň 14 4172
Celkem KN 1783 3118637
Par. DKM 1783 3118637
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 203
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 265
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 11
LV 595
spoluvlastník 872

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2000 Geodis Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1988 16.06.2000 KGKS Brno - 1:1000, 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 08:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.