k.ú.: 781100 - Velešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588121 - Větrný Jeníkov NUTS5 CZ0632588121
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 480
orná půda 78 729593
zahrada 23 31183
travní p. mez, stráň 4 1331
travní p. 54 169931
lesní poz ostat.komunikace 1 10240
lesní poz 11 1860890
vodní pl. rybník 1 1992
zast. pl. 15 9380
ostat.pl. jiná plocha 29 13234
ostat.pl. neplodná půda 4 4320
ostat.pl. ostat.komunikace 31 12422
ostat.pl. silnice 2 35550
Celkem KN 255 2880546
Par. DKM 255 2880546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 15
LV 48
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.1999
ZMVM 1:1000 01.10.1988 30.04.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 13:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.