k.ú.: 781118 - Větrný Jeníkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588121 - Větrný Jeníkov NUTS5 CZ0632588121
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 1 23329
orná půda mez, stráň 6 1720
orná půda 267 2890885
zahrada 266 152774
travní p. mez, stráň 15 2623
travní p. 369 1606122
lesní poz les s budovou 22 1028
lesní poz ostat.komunikace 3 2586
lesní poz 88 3971140
vodní pl. nádrž umělá 4 7233
vodní pl. rybník 10 76352
vodní pl. tok přirozený 33 9346
vodní pl. tok umělý 5 1056
vodní pl. zamokřená pl. 1 140
zast. pl. společný dvůr 1 69
zast. pl. zbořeniště 1 853
zast. pl. 420 96351
ostat.pl. jiná plocha 210 96841
ostat.pl. manipulační pl. 18 29718
ostat.pl. mez, stráň 80 32684
ostat.pl. neplodná půda 56 28198
ostat.pl. ostat.komunikace 152 124013
ostat.pl. pohřeb. 2 3801
ostat.pl. silnice 20 104203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 64 52454
ostat.pl. zeleň 12 23891
Celkem KN 2126 9339410
Par. DKM 2126 9339410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 183
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 7
č.e. rod.rekr 129
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 436
byt.z. byt 54
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 57
LV 637
spoluvlastník 995

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.1999
ZMVM 1:1000 01.10.1988 30.12.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 05:16

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.