k.ú.: 781151 - Větřkovice u Vítkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 570036 - Větřkovice NUTS5 CZ0805570036
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 339 7647313
zahrada 424 293381
travní p. 397 1413997
lesní poz les s budovou 1 37
lesní poz ostat.komunikace 4 1406
lesní poz 435 4504216
vodní pl. nádrž umělá 11 84911
vodní pl. tok přirozený 72 83396
vodní pl. zamokřená pl. 9 11066
zast. pl. společný dvůr 2 2028
zast. pl. zbořeniště 16 3332
zast. pl. 349 146066
ostat.pl. jiná plocha 96 66082
ostat.pl. manipulační pl. 75 66097
ostat.pl. neplodná půda 135 65783
ostat.pl. ostat.komunikace 264 312277
ostat.pl. pohřeb. 2 2331
ostat.pl. silnice 17 150308
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6229
Celkem KN 2652 14860256
Par. DKM 1135 10094945
Par. KMD 1517 4765311
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 201
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 13
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 336
byt.z. byt 25
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 35
LV 427
spoluvlastník 575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.06.2015 1:1000 30.06.2015 *)
KMD 1:1000 17.07.2013 na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.06.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 19.05.2022 13:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.