k.ú.: 781282 - Vevčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595063 - Vevčice NUTS5 CZ0647595063
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 628 2505922
zahrada 53 28340
ovoc. sad 4 11667
travní p. 214 299261
lesní poz 57 2374940
vodní pl. rybník 1 3921
vodní pl. tok přirozený 36 69697
vodní pl. zamokřená pl. 3 1359
zast. pl. zbořeniště 5 1132
zast. pl. 79 30588
ostat.pl. jiná plocha 74 91490
ostat.pl. manipulační pl. 15 20935
ostat.pl. neplodná půda 136 368668
ostat.pl. ostat.komunikace 211 90306
ostat.pl. silnice 1 18872
ostat.pl. zeleň 1 49
Celkem KN 1518 5917147
Par. KMD 1518 5917147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 73
LV 106
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2017
KM-D 1:1000 22.03.2001 23.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 08:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.