k.ú.: 781304 - Veverská Bítýška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584100 - Veverská Bítýška NUTS5 CZ0643584100
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6209 - Kuřim
Pověřený obecní úřad 62091 - Kuřim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2866 5832509
zahrada 1178 716300
ovoc. sad 13 65036
travní p. mez, stráň 2 4035
travní p. 192 298681
lesní poz les s budovou 2 25
lesní poz 34 5030333
vodní pl. nádrž umělá 3 6942
vodní pl. tok přirozený 53 237460
vodní pl. tok umělý 7 5139
zast. pl. společný dvůr 3 372
zast. pl. zbořeniště 2 299
zast. pl. 1577 422164
ostat.pl. jiná plocha 454 239180
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 1682
ostat.pl. manipulační pl. 110 161154
ostat.pl. neplodná půda 158 153778
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1401
ostat.pl. ostat.komunikace 786 230060
ostat.pl. pohřeb. 6 7590
ostat.pl. silnice 12 155618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 29769
ostat.pl. zeleň 16 3102
Celkem KN 7497 13602629
Par. DKM 7497 13602629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 24
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 25
č.p. rod.dům 839
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 156
č.e. jiná st. 13
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 184
č.e. tech.vyb 3
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 84
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 28
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 3
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 1518
byt.z. byt 351
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 22
Celkem JED 385
LV 2152
spoluvlastník 3931

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 28.12.2004
THM-V 1:2000 01.04.1983 27.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.03.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.