k.ú.: 781312 - Veverské Knínice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584118 - Veverské Knínice NUTS5 CZ0643584118
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 929 5773030
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 455 263448
ovoc. sad 63 320718
travní p. 107 369146
lesní poz les s budovou 1 43
lesní poz 518 2559701
vodní pl. nádrž umělá 7 5810
vodní pl. tok přirozený 32 80666
vodní pl. tok umělý 3 3336
vodní pl. zamokřená pl. 3 574
zast. pl. společný dvůr 7 666
zast. pl. zbořeniště 8 514
zast. pl. 504 173300
ostat.pl. jiná plocha 61 30149
ostat.pl. manipulační pl. 39 60725
ostat.pl. neplodná půda 221 216501
ostat.pl. ostat.komunikace 294 230860
ostat.pl. pohřeb. 2 2849
ostat.pl. silnice 40 65482
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 20903
ostat.pl. zeleň 3 2311
Celkem KN 3305 10180757
Par. DKM 3305 10180757
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 228
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 471
byt.z. byt 9
obč.z. byt 2
Celkem JED 11
LV 642
spoluvlastník 882

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.01.2011
ZMVM 1:2880 01.04.1982 26.01.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.03.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 12:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.