k.ú.: 781321 - Věž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569691 - Věž NUTS5 CZ0631569691
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 3293642
zahrada 194 147344
ovoc. sad 1 4316
travní p. 280 675390
lesní poz les(ne hospodář) 1 600
lesní poz ostat.komunikace 3 4764
lesní poz 132 1887693
vodní pl. nádrž umělá 6 3670
vodní pl. rybník 7 47932
vodní pl. tok přirozený 17 16213
vodní pl. tok umělý 41 15561
vodní pl. zamokřená pl. 1 1442
zast. pl. společný dvůr 2 1078
zast. pl. zbořeniště 5 2085
zast. pl. 293 90767
ostat.pl. jiná plocha 90 65439
ostat.pl. manipulační pl. 46 60808
ostat.pl. neplodná půda 82 19699
ostat.pl. ostat.komunikace 97 122065
ostat.pl. silnice 4 56961
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2198
ostat.pl. zeleň 5 13393
Celkem KN 1657 6533060
Par. KMD 1657 6533060
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 112
č.p. byt.dům 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 286
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 21
LV 312
spoluvlastník 414

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2014
S-SK GS 1:2880 1838 24.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 06:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.