k.ú.: 781363 - Jabloňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597040 - Věžná NUTS5 CZ0635597040
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1666
orná půda 39 539911
zahrada 28 17891
ovoc. sad 3 8328
travní p. mez, stráň 11 16470
travní p. 130 486972
lesní poz 76 883059
vodní pl. tok přirozený 8 19137
vodní pl. tok umělý 1 155
zast. pl. zbořeniště 1 210
zast. pl. 41 12640
ostat.pl. dráha 5 24749
ostat.pl. jiná plocha 20 7717
ostat.pl. manipulační pl. 4 1026
ostat.pl. mez, stráň 42 36930
ostat.pl. neplodná půda 19 15794
ostat.pl. ostat.komunikace 54 37724
ostat.pl. silnice 1 14339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 985
Celkem KN 488 2125703
Par. KMD 488 2125703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 36
LV 72
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 05:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.