k.ú.: 781380 - Věžná na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597040 - Věžná NUTS5 CZ0635597040
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 366 1670598
zahrada 177 164408
ovoc. sad 5 20679
travní p. mez, stráň 2 629
travní p. 685 1364978
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz 634 2736308
vodní pl. nádrž umělá 6 5246
vodní pl. rybník 1 11827
vodní pl. tok přirozený 27 35128
vodní pl. tok umělý 12 1840
zast. pl. zbořeniště 3 233
zast. pl. 191 40986
ostat.pl. dráha 9 38576
ostat.pl. jiná plocha 78 36301
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 3170
ostat.pl. manipulační pl. 15 19197
ostat.pl. neplodná půda 414 244382
ostat.pl. ostat.komunikace 164 110394
ostat.pl. pohřeb. 1 495
ostat.pl. silnice 3 29882
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1428
ostat.pl. zeleň 30 1927
Celkem KN 2831 6538657
Par. KMD 2831 6538657
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 26
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 187
LV 262
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 19:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.