k.ú.: 781410 - Věžnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588130 - Věžnice NUTS5 CZ0632588130
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 2994104
zahrada 99 50000
travní p. mez, stráň 2 200
travní p. 144 663436
lesní poz 88 631681
vodní pl. nádrž umělá 3 8822
vodní pl. rybník 13 53432
vodní pl. tok přirozený 9 4083
vodní pl. tok umělý 8 11254
zast. pl. 102 43280
ostat.pl. dálnice 2 98469
ostat.pl. jiná plocha 56 38120
ostat.pl. manipulační pl. 8 19927
ostat.pl. mez, stráň 66 39881
ostat.pl. neplodná půda 34 27876
ostat.pl. ostat.komunikace 55 114543
ostat.pl. silnice 5 69283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5316
ostat.pl. zeleň 6 7052
Celkem KN 870 4880759
Par. DKM 870 4880759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 59
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 98
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 158
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.09.2003 intravilán
DKM-KPÚ 04.05.2001 1:1000 04.05.2001 *) Extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.09.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 09:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.