k.ú.: 781428 - Věžnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588148 - Věžnička NUTS5 CZ0632588148
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 2367807
zahrada 79 42770
travní p. 322 784289
lesní poz 85 1038420
vodní pl. nádrž umělá 5 2450
vodní pl. rybník 2 4281
vodní pl. tok přirozený 4 19153
vodní pl. zamokřená pl. 1 4443
zast. pl. 77 34092
ostat.pl. jiná plocha 23 20476
ostat.pl. manipulační pl. 19 19249
ostat.pl. neplodná půda 42 58428
ostat.pl. ostat.komunikace 159 110877
ostat.pl. silnice 1 7326
Celkem KN 1132 4514061
Par. KMD 1132 4514061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 48
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 75
LV 120
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2013
KM-D 1:2000 14.10.1999 25.11.2013
S-SK GS 1:2880 1838 14.10.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 19:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.