k.ú.: 781444 - Vchynice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565865 - Vchynice NUTS5 CZ0423565865
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 1973544
zahrada 136 112993
ovoc. sad 23 344209
travní p. 114 417590
lesní poz 24 98413
vodní pl. nádrž přírodní 8 3233
vodní pl. nádrž umělá 3 5736
zast. pl. společný dvůr 2 1896
zast. pl. zbořeniště 2 402
zast. pl. 164 80131
ostat.pl. dálnice 2 50619
ostat.pl. jiná plocha 72 103613
ostat.pl. manipulační pl. 12 55705
ostat.pl. neplodná půda 58 30713
ostat.pl. ostat.komunikace 72 61356
ostat.pl. silnice 22 94367
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9771
Celkem KN 887 3444291
Par. DKM 887 3444291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 109
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 159
LV 190
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2000
ZMVM 1:2000 01.01.1992 30.11.2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 16:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.