k.ú.: 781487 - Vícenice u Náměště nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 511242 - Vícenice u Náměště nad Oslavou NUTS5 CZ0634511242
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1269 3851944
zahrada 165 106373
travní p. 191 279273
lesní poz les s budovou 2 98
lesní poz 113 675248
vodní pl. nádrž umělá 6 26132
vodní pl. rybník 2 160889
vodní pl. tok umělý 13 10824
zast. pl. 271 102261
ostat.pl. dráha 2 26728
ostat.pl. jiná plocha 110 356417
ostat.pl. manipulační pl. 50 49865
ostat.pl. neplodná půda 70 92811
ostat.pl. ostat.komunikace 308 96635
ostat.pl. pohřeb. 1 1245
ostat.pl. silnice 54 99248
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11960
ostat.pl. zeleň 31 3137
Celkem KN 2662 5951088
Par. KMD 2662 5951088
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 146
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 267
LV 288
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.05.2016
KM-D 1:2000 19.02.2002 05.05.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 19.02.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 09:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.