k.ú.: 781495 - Vícov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590142 - Vícov NUTS5 CZ0713590142
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 418 4838949
zahrada 275 177790
ovoc. sad 14 42139
travní p. 60 152868
lesní poz 8 28442
vodní pl. nádrž umělá 1 1205
vodní pl. tok přirozený 8 22948
zast. pl. zbořeniště 11 1698
zast. pl. 368 130332
ostat.pl. jiná plocha 55 37563
ostat.pl. manipulační pl. 11 27691
ostat.pl. neplodná půda 96 147154
ostat.pl. ostat.komunikace 97 217610
ostat.pl. pohřeb. 3 2317
ostat.pl. silnice 9 91098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18189
ostat.pl. zeleň 13 52594
Celkem KN 1451 5990587
Par. DKM 470 5186963
Par. KMD 981 803624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 219
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 76
rozestav. 1
Celkem BUD 365
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 12
LV 391
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.11.2016
KMD 1:1000 18.12.2015
S-SK ŠD 1:2500 1940 04.11.2016
S-SK ŠS 1834 31.12.1940 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 28.05.2022 18:46

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.