k.ú.: 781550 - Mukoděly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566934 - Vroutek NUTS5 CZ0424566934
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 2140975
chmelnice 21 825997
zahrada 15 6335
travní p. 13 91642
lesní poz les(ne hospodář) 4 382261
lesní poz 43 677766
vodní pl. tok přirozený 4 41391
zast. pl. společný dvůr 16 10083
zast. pl. zbořeniště 23 6891
zast. pl. 59 18969
ostat.pl. jiná plocha 17 24226
ostat.pl. manipulační pl. 4 4663
ostat.pl. neplodná půda 41 88335
ostat.pl. ostat.komunikace 46 78284
ostat.pl. silnice 12 38616
ostat.pl. zeleň 2 3938
Celkem KN 416 4440372
Par. DKM 268 4366023
Par. KMD 148 74349
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 56
LV 53
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 05.06.2014
S-SK GS 1:2880 1971 28.11.2016
FÚO 1:5000 01.01.1971 05.06.2014
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 00:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.