k.ú.: 781592 - Roztěž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534536 - Vidice NUTS5 CZ0205534536
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 238 1304189
zahrada 83 80215
ovoc. sad 36 92826
travní p. 76 164402
lesní poz 160 2351529
vodní pl. nádrž umělá 2 234536
vodní pl. rybník 1 1360
vodní pl. tok přirozený 1 15639
vodní pl. tok umělý 8 6629
zast. pl. společný dvůr 6 3114
zast. pl. zbořeniště 1 113
zast. pl. 97 46339
ostat.pl. jiná plocha 25 16042
ostat.pl. manipulační pl. 53 34884
ostat.pl. neplodná půda 43 34825
ostat.pl. ostat.komunikace 113 128217
ostat.pl. silnice 8 68743
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 58 389984
ostat.pl. zeleň 25 72442
Celkem KN 1034 5046028
Par. KMD 1034 5046028
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 96
LV 134
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2015
DKM 1:1000 17.12.2015
THM-G 1:2000 31.12.1974 17.12.2015 část
S-SK GS 1:2880 1838 17.12.2015 část


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 25.05.2022 03:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.