k.ú.: 781690 - Vidlatá Seč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578941 - Vidlatá Seč NUTS5 CZ0533578941
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 308 4654239
zahrada 239 142934
travní p. 68 211065
lesní poz 113 708881
vodní pl. nádrž umělá 1 881
vodní pl. zamokřená pl. 2 218
zast. pl. zbořeniště 9 1114
zast. pl. 194 73135
ostat.pl. dálnice 2 40
ostat.pl. jiná plocha 54 21152
ostat.pl. manipulační pl. 39 44445
ostat.pl. neplodná půda 4 2631
ostat.pl. ostat.komunikace 293 199094
ostat.pl. pohřeb. 1 1534
ostat.pl. silnice 8 39391
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2811
ostat.pl. zeleň 1 350
Celkem KN 1338 6103915
Par. KMD 1338 6103915
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 22
rozestav. 1
Celkem BUD 192
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 219
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2014
KM-D 1:2880 13.11.2000 25.03.2014
S-SK GS 1:2880 1839 13.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 02:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.