k.ú.: 781720 - Stupná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573736 - Vidochov NUTS5 CZ0522573736
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 135036
zahrada 126 120390
ovoc. sad 7 12487
travní p. mez, stráň 6 4731
travní p. 284 2405475
lesní poz 117 2815702
vodní pl. nádrž umělá 1 105
vodní pl. tok přirozený 4 19641
vodní pl. tok umělý 1 1025
vodní pl. zamokřená pl. 3 6440
zast. pl. zbořeniště 2 349
zast. pl. 128 36425
ostat.pl. jiná plocha 35 9431
ostat.pl. manipulační pl. 10 15473
ostat.pl. neplodná půda 25 16177
ostat.pl. ostat.komunikace 88 103251
ostat.pl. pohřeb. 1 866
ostat.pl. silnice 5 28874
ostat.pl. zeleň 48 92905
Celkem KN 896 5824783
Par. DKM 896 5824783
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 17
č.p. zem.used 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 124
LV 181
spoluvlastník 279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2018
DKM-KPÚ 03.11.2015 1:1000 04.11.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1842 06.12.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 16.05.2022 12:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.