k.ú.: 781746 - Vidonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573299 - Pecka NUTS5 CZ0522573299
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 1244547
zahrada 61 35535
ovoc. sad 3 5435
travní p. 141 385161
lesní poz 32 424479
vodní pl. nádrž přírodní 7 12579
vodní pl. nádrž umělá 3 2814
vodní pl. tok přirozený 22 5356
vodní pl. zamokřená pl. 1 730
zast. pl. společný dvůr 2 105
zast. pl. zbořeniště 2 338
zast. pl. 91 35995
ostat.pl. jiná plocha 51 36885
ostat.pl. manipulační pl. 34 44119
ostat.pl. neplodná půda 5 3263
ostat.pl. ostat.komunikace 63 52407
ostat.pl. pohřeb. 1 1144
ostat.pl. silnice 58 19614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 9373
ostat.pl. zeleň 6 11074
Celkem KN 708 2330953
Par. KMD 708 2330953
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 11
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 87
LV 110
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.06.2015
S-SK GS 1:2880 1841 08.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 01:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.