k.ú.: 781754 - Vidonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597066 - Vidonín NUTS5 CZ0635597066
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 626 1931502
zahrada 106 81990
travní p. 238 369196
lesní poz 125 613523
vodní pl. nádrž umělá 2 5272
vodní pl. tok přirozený 3 5960
zast. pl. zbořeniště 7 589
zast. pl. 122 50823
ostat.pl. jiná plocha 114 53307
ostat.pl. manipulační pl. 48 37281
ostat.pl. neplodná půda 45 23952
ostat.pl. ostat.komunikace 51 29669
ostat.pl. silnice 53 46355
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 849
ostat.pl. zeleň 25 2490
Celkem KN 1567 3252758
Par. KMD 1567 3252758
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 23
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 115
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 178
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.05.2022 23:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.