k.ú.: 781797 - Víchovská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577651 - Víchová nad Jizerou NUTS5 CZ0514577651
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 235280
zahrada 32 38340
travní p. mez, stráň 34 70623
travní p. 280 1440300
lesní poz les(ne hospodář) 1 4467
lesní poz 137 521246
vodní pl. tok přirozený 10 10194
vodní pl. tok umělý 2 274
zast. pl. zbořeniště 4 1136
zast. pl. 98 17758
ostat.pl. jiná plocha 7 673
ostat.pl. manipulační pl. 10 6775
ostat.pl. mez, stráň 5 4466
ostat.pl. neplodná půda 57 37644
ostat.pl. ostat.komunikace 83 80672
ostat.pl. silnice 6 25072
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1100
Celkem KN 790 2496020
Par. DKM 328 1560055
Par. KMD 462 935965
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 92
LV 131
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.11.2019 1:1000 13.11.2019 *)
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1842 30.11.2010 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.