k.ú.: 781827 - Vikýřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 569445 - Vikýřovice NUTS5 CZ0715569445
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 1407
orná půda 670 3987519
zahrada skleník-pařeniš. 3 478
zahrada 966 694399
ovoc. sad 3 4080
travní p. 266 1063506
lesní poz 309 4767578
vodní pl. nádrž umělá 3 10005
vodní pl. tok přirozený 142 126866
vodní pl. tok umělý 1 8
vodní pl. zamokřená pl. 2 217
zast. pl. společný dvůr 4 968
zast. pl. zbořeniště 3 505
zast. pl. 1085 253116
ostat.pl. dráha 7 80326
ostat.pl. jiná plocha 351 203892
ostat.pl. manipulační pl. 57 72591
ostat.pl. neplodná půda 82 54388
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 213
ostat.pl. ostat.komunikace 425 308114
ostat.pl. silnice 94 83436
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 25511
ostat.pl. zeleň 41 14558
Celkem KN 4525 11753681
Par. DKM 4525 11753681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 31
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 663
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 142
bez čp/če jiná st. 114
bez čp/če rod.dům 12
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 39
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1071
byt.z. byt 87
obč.z. byt 9
obč.z. dílna 1
Celkem JED 97
LV 1300
spoluvlastník 2122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.09.2004
ZMVM 1:2000 01.10.1990 07.09.2004
S-SK ŠS 1:2880 1868 01.10.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2022 23:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.