k.ú.: 781851 - Vílanec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588156 - Vílanec NUTS5 CZ0632588156
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 2685208
zahrada 66 39596
ovoc. sad 7 13124
travní p. 225 676014
lesní poz 215 2003240
vodní pl. nádrž umělá 25 38296
vodní pl. rybník 6 62383
vodní pl. tok přirozený 8 7079
vodní pl. tok umělý 10 4891
vodní pl. zamokřená pl. 7 23147
zast. pl. 144 51254
ostat.pl. jiná plocha 132 85422
ostat.pl. manipulační pl. 37 60221
ostat.pl. neplodná půda 119 126271
ostat.pl. ostat.komunikace 100 86269
ostat.pl. pohřeb. 1 1524
ostat.pl. silnice 8 33343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 114 524525
Celkem KN 1538 6521807
Par. DKM 833 4441080
Par. KMD 705 2080727
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 136
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 15
LV 179
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.08.2019
KMD 1:1000 14.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 16.05.2022 07:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.