k.ú.: 781878 - Vilantice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 574597 - Vilantice NUTS5 CZ0525574597
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 2641029
zahrada 213 173906
ovoc. sad 6 15335
travní p. 144 583946
lesní poz 95 1080736
vodní pl. nádrž umělá 3 9284
vodní pl. tok přirozený 9 23407
vodní pl. tok umělý 55 23082
vodní pl. zamokřená pl. 1 320
zast. pl. zbořeniště 7 2018
zast. pl. 136 72162
ostat.pl. jiná plocha 26 29211
ostat.pl. manipulační pl. 12 34676
ostat.pl. neplodná půda 10 6727
ostat.pl. ostat.komunikace 97 132471
ostat.pl. pohřeb. 1 1972
ostat.pl. silnice 9 64184
ostat.pl. zeleň 5 23152
Celkem KN 1001 4917618
Par. DKM 985 4757950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 130
LV 192
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.01.2018
DKM-KPÚ 1:1000 17.09.2014
S-SK GS 1:2880 1840 17.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 20:42

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.