k.ú.: 781894 - Vilémov u Kadaně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563439 - Vilémov NUTS5 CZ0422563439
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 537 8073894
zahrada 200 132671
ovoc. sad 6 94849
travní p. 77 205874
lesní poz 103 290289
vodní pl. nádrž umělá 5 8597
vodní pl. tok přirozený 66 99482
vodní pl. tok umělý 71 54695
zast. pl. společný dvůr 23 6360
zast. pl. zbořeniště 10 2150
zast. pl. 275 126684
ostat.pl. dráha 6 71850
ostat.pl. jiná plocha 64 67060
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 3
ostat.pl. manipulační pl. 135 193244
ostat.pl. neplodná půda 94 146651
ostat.pl. ostat.komunikace 159 138141
ostat.pl. pohřeb. 2 6147
ostat.pl. silnice 11 77792
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15615
ostat.pl. zeleň 5 1393
Celkem KN 1852 9813441
Par. DKM 1852 9813441
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 16
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 136
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 261
LV 241
spoluvlastník 305

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.1997
THM-V 1:2000 31.12.1969 14.07.1997
S-SK GS 1:2880 1843 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.05.2022 22:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.