k.ú.: 781924 - Heřmanice u Vilémova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548596 - Heřmanice NUTS5 CZ0631548596
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 500 3002038
zahrada 64 78050
ovoc. sad 3 5194
travní p. 124 290816
lesní poz 88 893815
vodní pl. nádrž umělá 2 7369
vodní pl. rybník 2 54197
vodní pl. tok přirozený 7 24866
vodní pl. zamokřená pl. 1 219
zast. pl. zbořeniště 1 297
zast. pl. 61 39272
ostat.pl. jiná plocha 21 7492
ostat.pl. neplodná půda 51 33588
ostat.pl. ostat.komunikace 52 69271
ostat.pl. pohřeb. 1 878
ostat.pl. silnice 10 35789
ostat.pl. zeleň 1 363
Celkem KN 989 4543514
Par. DKM 52 636452
Par. KMD 937 3907062
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 58
LV 138
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.01.2013 1:1000 25.02.2013 *) na části kú po OO JPÚ (původ grafiký příděl)
KMD 1:1000 30.06.2010 na části kú po OO přepracováním
S-SK GS 1:2880 1838 25.02.2013 nahrazena částečně mapou KMD - OO přepracováním a částečně DKM - OO JPÚ (grafickým příděl)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 06:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.