k.ú.: 781941 - Zhoř u Vilémova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569712 - Vilémov NUTS5 CZ0631569712
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 1352200
zahrada 52 35108
ovoc. sad 9 25151
travní p. 82 216039
lesní poz 63 618129
vodní pl. nádrž umělá 2 1230
vodní pl. tok přirozený 22 9464
vodní pl. zamokřená pl. 4 926
zast. pl. zbořeniště 3 2244
zast. pl. 40 19984
ostat.pl. manipulační pl. 5 17692
ostat.pl. ostat.komunikace 43 30607
ostat.pl. silnice 8 41133
Celkem KN 467 2369907
Par. KMD 467 2369907
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 35
LV 63
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2015
S-SK GS 1:2880 1838 27.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 17.05.2022 00:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.