k.ú.: 781959 - Klášter u Vilémova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569712 - Vilémov NUTS5 CZ0631569712
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 492 3189362
zahrada 197 138839
ovoc. sad 24 79937
travní p. 248 464536
lesní poz 92 1841275
vodní pl. nádrž umělá 10 37341
vodní pl. rybník 3 79669
vodní pl. tok přirozený 33 18929
vodní pl. tok umělý 1 423
vodní pl. zamokřená pl. 1 37463
zast. pl. společný dvůr 1 437
zast. pl. zbořeniště 7 1070
zast. pl. 176 78103
ostat.pl. jiná plocha 90 52639
ostat.pl. manipulační pl. 7 4641
ostat.pl. neplodná půda 75 215695
ostat.pl. ostat.komunikace 71 120228
ostat.pl. pohřeb. 3 6010
ostat.pl. silnice 16 65570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12015
ostat.pl. zeleň 5 7216
Celkem KN 1553 6451398
Par. DKM 127 621332
Par. KMD 1426 5830066
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 111
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 170
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 315
spoluvlastník 549

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.01.2013 1:1000 25.02.2013 *) DKM na části kú po JPÚ - grafický příděl
KMD 1:1000 06.12.2010 OO přepracováním na KMD
S-SK GS 1:2880 1838 25.02.2013 KMD na části od 6.12.2010 - OO přepracováním zbytek obnoven na DKM - JPÚ ke dni 25.2.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 23:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.