k.ú.: 781975 - Vilémov u Golčova Jeníkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569712 - Vilémov NUTS5 CZ0631569712
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1012 4369687
zahrada 389 245735
ovoc. sad 32 97661
travní p. 249 390226
lesní poz 74 289713
vodní pl. nádrž umělá 16 8741
vodní pl. tok přirozený 22 37392
zast. pl. společný dvůr 5 3155
zast. pl. zbořeniště 12 3358
zast. pl. 386 148035
ostat.pl. jiná plocha 83 23891
ostat.pl. manipulační pl. 48 40218
ostat.pl. neplodná půda 96 54301
ostat.pl. ostat.komunikace 126 86843
ostat.pl. pohřeb. 1 962
ostat.pl. silnice 38 103343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 941
Celkem KN 2590 5904202
Par. DKM 105 402942
Par. KMD 2485 5501260
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 270
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 58
rozestav. 1
Celkem BUD 374
byt.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 9
LV 464
spoluvlastník 659

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.02.2019 23.07.2021 *) upřesnění přídělu JPÚ na části kú
KMD 1:1000 17.02.2011
S-SK GS 1:2880 1838 26.09.2017 doplnění parcel do KMD - mimo OO obnova bude dokončena v roce 2018 JPÚ


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 14:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.