k.ú.: 782017 - Vilémovice u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569721 - Vilémovice NUTS5 CZ0631569721
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 1613916
zahrada 117 73609
travní p. 327 654129
lesní poz ostat.komunikace 2 3567
lesní poz 116 1086026
vodní pl. nádrž umělá 9 7645
vodní pl. rybník 3 2867
vodní pl. tok přirozený 26 65239
zast. pl. společný dvůr 2 304
zast. pl. zbořeniště 1 328
zast. pl. 163 57226
ostat.pl. dráha 2 55714
ostat.pl. jiná plocha 34 10844
ostat.pl. manipulační pl. 12 17535
ostat.pl. neplodná půda 55 32867
ostat.pl. ostat.komunikace 101 82016
ostat.pl. silnice 24 61220
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5410
ostat.pl. zeleň 16 14603
Celkem KN 1302 3845065
Par. KMD 1302 3845065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 98
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 10
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 159
LV 206
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2009
S-SK GS 1:2880 1838 26.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 09:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.