k.ú.: 782050 - Vilice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553280 - Vilice NUTS5 CZ0317553280
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 695 3875624
zahrada 139 128051
ovoc. sad 1 9403
travní p. mez, stráň 1 1364
travní p. 470 1094617
lesní poz 255 1360753
vodní pl. nádrž umělá 6 11148
vodní pl. rybník 10 89966
vodní pl. tok umělý 108 23912
vodní pl. zamokřená pl. 47 40918
zast. pl. společný dvůr 5 444
zast. pl. zbořeniště 1 316
zast. pl. 147 64446
ostat.pl. jiná plocha 83 41969
ostat.pl. manipulační pl. 21 37800
ostat.pl. neplodná půda 28 21694
ostat.pl. ostat.komunikace 154 130961
ostat.pl. silnice 14 49013
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 1711
ostat.pl. zeleň 138 112167
Celkem KN 2332 7096277
Par. KMD 2332 7096277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 142
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 268
spoluvlastník 490

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2017
KM-D 1:2000 17.11.2000 14.12.2017
S-SK GS 1:2880 1829 17.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 16:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.