k.ú.: 782076 - Vílov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 553531 - Černíkov NUTS5 CZ0322553531
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 499 1271588
zahrada 34 28329
travní p. 236 379148
lesní poz 40 562386
vodní pl. rybník 1 4143
vodní pl. tok přirozený 11 1792
vodní pl. tok umělý 100 17527
zast. pl. společný dvůr 1 7
zast. pl. zbořeniště 1 600
zast. pl. 39 26437
ostat.pl. jiná plocha 12 4586
ostat.pl. manipulační pl. 17 17234
ostat.pl. neplodná půda 31 48737
ostat.pl. ostat.komunikace 41 28984
ostat.pl. silnice 15 22119
Celkem KN 1078 2413617
Par. KMD 1078 2413617
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 37
LV 57
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2017
KM-D 1:2000 17.04.2001 24.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 17.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.