k.ú.: 782165 - Kozojídky u Vinar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571083 - Vinary NUTS5 CZ0521571083
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 1530230
zahrada 81 77803
ovoc. sad 4 11347
vodní pl. nádrž umělá 3 2645
vodní pl. tok přirozený 3 765
vodní pl. tok umělý 2 5565
zast. pl. 58 49108
ostat.pl. jiná plocha 12 13411
ostat.pl. ostat.komunikace 17 27302
ostat.pl. silnice 1 8582
ostat.pl. zeleň 2 4087
Celkem KN 352 1730845
Par. KMD 352 1730845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 58
LV 127
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.02.2013
S-SK GS 1:2880 1842 05.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 10:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.