k.ú.: 782181 - Vinary u Smidar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571083 - Vinary NUTS5 CZ0521571083
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 745 3139614
vinice 7 12566
zahrada 144 107020
ovoc. sad 3 22353
travní p. 80 214559
lesní poz 11 67222
vodní pl. nádrž umělá 3 256
vodní pl. rybník 1 5533
vodní pl. tok přirozený 7 1914
vodní pl. tok umělý 48 9291
zast. pl. společný dvůr 5 1145
zast. pl. zbořeniště 2 1312
zast. pl. 158 84327
ostat.pl. jiná plocha 77 29722
ostat.pl. manipulační pl. 115 59480
ostat.pl. ostat.komunikace 106 82145
ostat.pl. silnice 10 38647
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10401
ostat.pl. zeleň 13 16589
Celkem KN 1539 3904096
Par. KMD 1539 3904096
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 141
byt.z. byt 6
obč.z. byt 6
Celkem JED 12
LV 205
spoluvlastník 299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2012
S-SK GS 1:2880 1842 06.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 05:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.