k.ú.: 782238 - Vinaře u Kadaně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563439 - Vilémov NUTS5 CZ0422563439
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 3483749
vinice 12 112336
zahrada 69 54789
ovoc. sad 16 57327
travní p. 191 2234835
lesní poz les(ne hospodář) 1 684
lesní poz 86 1020977
vodní pl. nádrž umělá 4 1915
vodní pl. rybník 5 238454
vodní pl. tok přirozený 19 18559
vodní pl. tok umělý 39 36796
vodní pl. zamokřená pl. 2 285
zast. pl. společný dvůr 6 565
zast. pl. zbořeniště 11 3915
zast. pl. 94 42394
ostat.pl. jiná plocha 30 12258
ostat.pl. manipulační pl. 59 47142
ostat.pl. neplodná půda 232 1425577
ostat.pl. ostat.komunikace 62 110929
ostat.pl. silnice 8 110122
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5192
ostat.pl. zeleň 5 731
Celkem KN 1124 9019531
Par. DKM 1124 9019531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 83
LV 117
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.1997
THM-V 1:2000 31.12.1969 14.07.1997
S-SK GS 1:2880 1843 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 10:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.