k.ú.: 782351 - Vinary u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 466 951388
chmelnice 5 17313
zahrada 314 169371
ovoc. sad 2 1172
travní p. 68 114662
lesní poz 25 1454946
vodní pl. nádrž umělá 2 675
vodní pl. tok přirozený 106 11117
zast. pl. společný dvůr 1 105
zast. pl. zbořeniště 7 946
zast. pl. 337 65840
ostat.pl. jiná plocha 63 21761
ostat.pl. neplodná půda 6 2849
ostat.pl. ostat.komunikace 96 42052
ostat.pl. silnice 8 7878
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11228
ostat.pl. zeleň 4 246
Celkem KN 1511 2873549
Par. DKM 15 46117
Par. KMD 1496 2827432
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 246
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 335
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 26
Celkem JED 68
LV 461
spoluvlastník 658

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 27.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 01:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.